Adresar

Direktor

Marko Pejić
035 431 115
info@rekord-tim.hr

Predstavnik uprave za kvalitetu

Željko Pejić
035 405 092
zeljko.pejic@rekord-tim.hr

Prodaja - Rekord

Andrija Gecan
035 405 097
andrija.gecan@rekord-tim.hr

Prodaja - EcoSorb

Željko Pejić
035 405 092
zeljko.pejic@rekord-tim.hr

Tekstil – Voditelj odjela

Tatjana Gecan
035 405 099
tatjana.gecan@rekord-tim.hr

Skladište, distribucija i transport

Vesna Boranić
035 405 095, 035 431 977
sdt@rekord-tim.hr

Računovodstvo i financije

Ivana Pejić
035 405 090

Mihaela Beronja
035 405 094
mihaela.beronja@rekord-tim.hr